ขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1
* นัดหมายการเข้าปฏิบัติงานลูกค้าล่วงหน้า 3 – 7 วัน
* ตรวจสอบการทำงานต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ ก่อนดำเนินการล้าง
(หากพบตัวเครื่องมีความผิดปกติ จะแจ้งผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการล้าง)
* จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์คลุมพื้นที่เพื่อป้องกันการเสียหายจากการล้าง
* ตัดแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าของตัวเครื่อง และรายละเอียดในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2
* ถอดชิ้นส่วนของตัวเครื่องที่คอยล์แต่ละประเภท ส่งให้ทีมล้างชิ้นส่วน
ดำเนินการล้าง
* ทีมล้างคอยล์เย็น คลุมผ้าใบ ตรวจสอบอุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้า ปิดคลุม
หรือถอดออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
* ลงน้ำยาล้าง แผงฟิลคอยล์ เพื่อล้างคราบสกปรก (กรณีที่มีคราบฝังแน่น)
* ฉีดล้างแผงรังผึ้งฟิลคอยล์ด้วย และชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วย High Pressure Pump
* เป่าฟิลคอยล์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้แห้ง ด้วย Blower
* นัดหมายลูกค้าล่วงหน้า 7 วัน
* ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศก่อนดำเนินการล้าง
(หากพบแอร์ผิดปกติจะแจ้งผู้ควบคุมทราบก่อนดำเนินการล้าง)
* จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์คลุมพื้นที่เพื่อป้องกันการเสียหายจากการล้าง
* ปิดระบบไฟฟ้าของแอร์

ขั้นตอนที่ 3
* ประกอบชุดวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบการขันแน่น ของชุดต่อสายไฟ
* ประกอบคอยล์เย็น และใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
* ทำความสะอาดสวิตช์เปิดปิด
* ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณคอยล์เย็น

ขั้นตอนที่ 4
* ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อนด้านนอกด้วย High Pressure Pump
* ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น
* วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และแรงดันน้ำยา
* จดบันทึก จัดทำ Report รีพอทส่งมอบงานลูกค้า

105/26 หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561013342

Site Map

All Rights reserved@nbcgroup.co.th | Hosted & Developed by WebsiteGang