After Sales Service

บริการหลังการขาย

ตรวจสอบปัญหาโดยทีมช่างชำนาญการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรวจเช็ค (สำหรับลูกค้าในสัญญา) พร้อมชี้แจงปัญหาและสาเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบ และนำเสนอวิธีแก้ไข โดยทั้งหมดนี้เราจะเข้าไปบริการภายใน 1 วันทำการ หรือ ภายในวันทำการหลังจากได้รับแจ้งปัญหา พร้อมรับประกันการล้างและงานซ่อม

105/26 หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561013342

Site Map

All Rights reserved@nbcgroup.co.th | Hosted & Developed by WebsiteGang