แอร์ติดผนัง (Wall Type)

ขนาด BTU

0 – 24,000 BTU

24,001 – 36,000 BTU

ลูกค้าทำสัญญา

500 B.-

500 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

650 B.-

650 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

30 นาที

30 นาที

แอร์แขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type)

ขนาด BTU

0 – 24,000 BTU

24,001 – 36,000 BTU

40,001 BTU ขึ้นไป

ลูกค้าทำสัญญา

750 B.-

850 B.-

950 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

850 B.-

950 B.-

1,050 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

40 นาที

40 นาที

40 นาที

แอร์เปลือย (Concealed Type)

ขนาด BTU

24,001 – 36,000 BTU

40,001 BTU ขึ้นไป

ลูกค้าทำสัญญา

1,050 B.-

1,800 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

1,700 B.-

2,000 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

90 นาที

90 นาที

แอร์ตั้งพื้น (Standing Type)

ขนาด BTU

0 – 24,000 BTU

24,001 – 36,000 BTU

40,001 BTU ขึ้นไป

ลูกค้าทำสัญญา

750 B.-

850 B.-

950 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

850 B.-

950 B.-

1,050 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

40 นาที

40 นาที

40 นาที

แอร์สี่ทิศทาง (Casetted Type)

ขนาด BTU

40,001 BTU ขึ้นไป

ลูกค้าทำสัญญา

1,000 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

1,200 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

60 นาที

แอร์เปลือย (Concealed Type)

ขนาด BTU

0 – 24,000 BTU

ลูกค้าทำสัญญา

1,200 B.-

ลูกค้าไม่ทำสัญญา

1,300 B.-

ระยะเวลาดำเนินการ

90 นาที

Handling (AHU)

Chiller Air Cool Water Colol

เข้าสำรวจหน้างานประเมินราคา

(Comercial)

105/26 หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561013342

Site Map

All Rights reserved@nbcgroup.co.th | Hosted & Developed by WebsiteGang